Dwor Świętoszówka

28.11.2017 r.
Debiut Tichauera w Dworze Świętoszówka w Bielsku Białej podsyciliśmy, dzięki specjalnie przygotowanemu mappingowi.