BROWAR OBYWATELSKI SPÓŁKA AKCYJNA

 
BROWAR OBYWATELSKI SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Browarowa 21, 43-100 Tychy
NIP: 6462941585, REGON: 363903620
Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000605806 przez SAD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Akcjonariat VIKTOR Mokwa
Kapitał zakładowy 100 000,00 ZŁ
Kapitał wpłacony 100 000,00 ZŁ
 
Dematerializacja akcji.
W skutek wejścia w życie ustawy dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) najpóźniej do 31.12.2020 r. należy złożyć w spółce wszystkie papierowe dokumenty własności akcji aby mogły być przekształcone w formę elektroniczną.
Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2021 r.
Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.
Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać pod numerem telefonu: 324386251
Kontakt do pełnomocnika Zarządu ds. kontaktu z akcjonariuszami: Paweł Baranowicz Prezes Zarządu
nr telefonu 32 323 00 20, mail: p.baranowicz@browarobywatelski.pl
Data i treść wezwania do złożenia akcji w spółce https://cutt.ly/Hokm3Fu
Data i treść kolejnego wezwania do złożenia akcji w spółce https://cutt.ly/Hokm3Fu
Rejestr akcjonariuszy
Uchwała o wyborze podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy https://cutt.ly/Hokm3Fu
Regulamin Rejestru akcjonariuszy https://cutt.ly/Hokm3Fu
Ogłoszenia o walnych zgromadzeniach wraz ze szczegółowym porządkiem https://cutt.ly/Hokm3Fu