Oferta Parku

 • powierzchnie biurowe pod wynajem
 • sale szkoleniowe i konferencyjne
 • sale ekspozycyjne i przestrzenie kongresowe
 • laboratoria ze specjalistycznym sprzętem i oprogramowaniem 
 • powierzchnie typu open-space
 • miejsce dla start-upów
 • Inkubacja MMSP i asysta w zakładaniu firmy wpisującej się w specjalizację Parku
 • pomoc doradcza i szkoleniowa inkubowanym MMSP
 • wirtualny inkubator przedsiębiorczości
 • co-working, networking i sieciowanie klientów i partnerów
 • księgowość
 • usługi marketingowe
 • usługi doradcze
 • usługi techniczne

Dodatkowa oferta parku

 • 300 miejsc parkingowych
 • recepcja oraz poczta
 • teren ogrodzony objęty dozorem
 • windy
 • zaplecze gastronomiczne
 • zaplecze magazynowe
 • strefę WiFi – teren i obiekt z dostępem do własnej sieci o dużej przepływności

Dodatkowe usługi IT LOFT Parku

 • udostępnienie powierzchni eventowych i udostępnienie powierzchni szkoleniowej
 • udostępnienie nieodpłatne powierzchni laboratoryjno-biurowej
 • udostępnianie dla celów niekomercyjnych i szkoleniowych oprogramowania graficznego do nauki programów graficznych
 • udostępnienie specjalistycznego sprzętu IT wraz z oprogramowaniem graficznym

Oferta Tichauer Office Spaces

Przestrzeń biurowa = elastyczne warunki najmu.

Cennik Tichauer Office Spaces

 Cennik powierzchni biurowych oraz usług dodatkowych.