Silesia Pod Błękitnym Niebem

23.02.2019 r.
W związku z wagą problemu zanieczyszczenia powietrza, a także szczególną rolą, jaką pełnią parki naukowo-technologiczne w sieci powiązań instytucjionalnych i życiu gosodarczym regionu, IT LOFT PARK podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości skorzystania przez przedsiębiorstwa i jednostki naukowe z terenu woj. śląskiego z możliwości dofinansowania wdrożenia technologii zorientowanych na ograniczenie problemu zanieczyszczenia powietrza i jego następstw.
 
Działanie 1.2. „Silesia pod błękitnym niebem”, realizowane w postaci dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 – 2020 to dofinansowanie unijne do działań badawczych i wdrożeniowych,  dedykowane przedsiębiorstwom oraz jednostkom naukowym zainteresowanym realizacją projektów na rzecz poprawy jakości powietrza oraz minimalizacji skutków. zanieczyszczeń dla zdrowia.
 
By umożliwić szeroki udział podmiotom znajdującym się na różnych poziomach gotowości technologicznej, działanie „Silesia pod błękitnym niebem” wdrażane jest we współpracy Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków na badania przemysłowe realizowane w ramach konsorcjów naukowo – przemysłowych.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości oferuje wsparcie na:
- prace rozwojowe w przedsiębiorstwach sektora MŚP i w dużych firmach;
- prace rozwojowe wraz z wdrożeniem w firmach mikro, małych i średnich;
- prace rozwojowe realizowane w konsorcjach naukowo-przemysłowych z możliwością wdrożenia wyników prac w przedsiębiorstwie sektora MŚP.

Alokacja na działanie 1.2. „Silesia pod błękitnym niebem” w części wdrażanej przez ŚCP wynosi 50.000.000 zł
Środki przeznaczane są na badania naukowe w takich obszarach jak: energetyka, inżynieria biomedyczna, informatyka, transport oraz medycyna.
Pierwsza edycja konkursu „Silesia pod błękitnym niebem” prowadzi nabory od 29.11.2018 r. do 28.02.2019 r.

 

Dlaczego warto zainteresować się konkursem 1.2.”Silesia pod błękitnym niebem”?
- jest to unikatowa możliwość dla sektora MŚP by w ramach jednego projektu płynnie przejść od prac rozwojowych do działań wdrożeniowych;
- w przypadku realizacji projektu obejmującego zarówno prace rozwojowe jak i wdrożeniowe, firmy sektora MŚP jako wydatki kwalifikowalne mogą ująć również wydatki na prace przedwdrożeniowe;
- wysokość wsparcia wydatków ponoszonych przez sektor MŚP to maksymalnie 45%, wsparcie wydatków kwalifikowanych ponoszonych przez firmy duże to 25%, natomiast jednostki badawcze w ramach konsorcjum naukowo-przemysłowego mogą liczyć na wsparcie nawet 100%.

Dokumentacja konkursowa dla działania wdrażanego przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości dostępna jest pod adresem https://scp-slask.pl/lsi/nabor/377

Szczegółowych informacji udziela punkt kontaktowy Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości, ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów, tel. 32 743 91 71/77, e-mail: punkt.kontaktowy@scp-slask.pl .